title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070000890
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทัยธานี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ