title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62047065857
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย-อ.ขุนตาล
งบประมาณ 5,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 03/04/2562 03/04/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 13/05/2562 13/06/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ