f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 05/04/2562 กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุดแนะนำแวะพักจุดบริการกรมทางหลวง มีบริการทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก
17 04/04/2562 กรมทางหลวง จัดโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่อลดและป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
18 01/04/2562 กรมทางหลวง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
19 28/03/2562 กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีประชาชนร้องเรียนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันตก)
20 25/03/2562 กรมทางหลวง ชวนสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เฟื่องฟ้า” บนทางหลวงหมายเลข 21จังหวัดเพชรบูรณ์
21 21/03/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ แล้วเสร็จเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
22 19/03/2562 กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามโทร 1586
23 19/03/2562 พร้อมรับภัยแล้ง ! กรมทางหลวง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง สอบถามโทร 1586
24 12/03/2562 ใกล้แล้วเสร็จ ! มอเตอร์เวย์ สาย บางปะอิน – นครราชสีมา คืบหน้ากว่า 68% เปิดให้บริการ ปี 64 คาด O&M ลงนามสัญญา ธ.ค. นี้
25 12/03/2562 เปิดแล้ว ! ทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย ต้นแบบทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยของการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคม เคียงคู่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
26 26/02/2562 กรมทางหลวง ปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างขยายสะพานในโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
27 20/02/2562 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนมกราคม 62
28 14/02/2562 การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวง ในปัจจุบันกรมทางหลวงดูแลทางหลวงอยู่ 3 ประเภท
29 11/02/2562 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะทาง 3.5 กม.
30 09/02/2562 กรมทางหลวง ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)