f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
กิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน
ลงวันที่ 18/10/2562

วันศุกร์ที่  18  ตุลาคม  2562  นายประเสริฐ  อติภัทรากูล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  มอบหมายให้นายสายยัญ  นวลจันทร์  หัวหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันณ วัดบ้านใหม่ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


'