f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
“ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
ลงวันที่ 30/10/2562

วันพุธที่  30  ตุลาคม  2562  นายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  มอบหมายให้  นายวีรพงษ์  ชุมพลศรี  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  ฝ่ายวิศวกรรม  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร  ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ภายใต้ชื่อ  “ รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน”  ณ   บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงพิจิตร

 


'