f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
จัดโครงการรณรงค์ลดมลภาวะ PM 2.5 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลงวันที่ 12/02/2563

วันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30  น.  นายรังสรรค์  สุขชัยรังสรรค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิจิตร  ร่วมกับ  นายอำเภอสากเหล็ก, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก,นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก  จัดโครงการรณรงค์ลดมลภาวะ  PM  2.5  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM  2.5  บริเวณสี่แยกสากเหล็ก  ทางหลวงหมายเลข  11  ตอน  เขาทราย - สากเหล็ก  ที่  กม.173+691


'