f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรยานพาหนะเบื้องต้นให้กับพนักงานขับเครื่องจักรและบุคลากรในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร
ลงวันที่ 12/02/2563

วันพุธที่  12  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  09.00  น. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงที่ 5  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรยานพาหนะเบื้องต้นให้กับพนักงานขับเครื่องจักรและบุคลากรในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร ณ หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


'