f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 03/08/2563 51945/63/355 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 51960/63/354 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 51960/63/352 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 51985/63/351 แขวงทางหลวงพิจิตร
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 51960/63/353 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/07/2563 519/70/63/349 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 519/60/63/340 แขวงทางหลวงพิจิตร
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 51960/63/347 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 09/07/2563 51985/63/342 แขวงทางหลวงพิจิตร
10 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 51985/63/346 แขวงทางหลวงพิจิตร
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 51985/63/344 แขวงทางหลวงพิจิตร
12 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 51960/63/341 แขวงทางหลวงพิจิตร
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/338 แขวงทางหลวงพิจิตร
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/337 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/336 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 462 รายการ