f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2562 51985/63/127 แขวงทางหลวงพิจิตร
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2563 51960/63/126 แขวงทางหลวงพิจิตร
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2563 51960/63/124 แขวงทางหลวงพิจิตร
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 51960/63/122 แขวงทางหลวงพิจิตร
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/12/2562 51945/63/120 แขวงทางหลวงพิจิตร
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2562 51960/63/119 แขวงทางหลวงพิจิตร
157 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 19/12/2562 51960/63/118 แขวงทางหลวงพิจิตร
158 ซื้อเลนส์ไฟสัญญาณจราจร LED จำนวน 8 ดวง 18/12/2562 51945/63/117 แขวงทางหลวงพิจิตร
159 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) ชนิดถุง จำนวน 900 ถุง 13/12/2562 51960/63/116 แขวงทางหลวงพิจิตร
160 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 03/12/2562 51940/63/110 แขวงทางหลวงพิจิตร
161 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 51940/63/114 แขวงทางหลวงพิจิตร
162 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 งาน 03/12/2562 519/-/63/111 แขวงทางหลวงพิจิตร
163 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/106 แขวงทางหลวงพิจิตร
164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/105 แขวงทางหลวงพิจิตร
165 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/104 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 151 ถึง 165 จาก 493 รายการ