f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/10/2562 51960/63/23 แขวงทางหลวงพิจิตร
212 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/10/2562 51935/62/13 แขวงทางหลวงพิจิตร
213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/10/2562 51960/63/9 แขวงทางหลวงพิจิตร
214 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวง หมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 18/10/2562 519/-/63/8 แขวงทางหลวงพิจิตร
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/10/2562 51960/63/7 แขวงทางหลวงพิจิตร
216 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 17/10/2562 51985/63/6 แขวงทางหลวงพิจิตร
217 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.60+356 ถึง กม.60+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2563 พจ.E-4/2563 ลว.7 ม.ค. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
218 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.134+977 - กม.135+633 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2563 พจ.E-3/2563 ลว.7 ม.ค. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/09/2562 51960/62/470 แขวงทางหลวงพิจิตร
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/09/2562 51960/62/467 แขวงทางหลวงพิจิตร
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบดำเนินงาน) จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 51940/62/469 แขวงทางหลวงพิจิตร
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/09/2562 51960/62/468 แขวงทางหลวงพิจิตร
223 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 51935/62/465 แขวงทางหลวงพิจิตร
224 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 51935/62/464 แขวงทางหลวงพิจิตร
225 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 51935/62/463 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 211 ถึง 225 จาก 462 รายการ