f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 21/03/2562 18/03/2562 51945/62/238 แขวงทางหลวงพิจิตร
242 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 21/03/2562 18/03/2562 51945/62/233 แขวงทางหลวงพิจิตร
243 ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 13/03/2562 51960/62/232 แขวงทางหลวงพิจิตร
244 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 11/03/2562 51940/62/231 แขวงทางหลวงพิจิตร
245 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/03/2562 08/03/2562 51945/62/228 แขวงทางหลวงพิจิตร
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/03/2562 08/03/2562 51960/62/229 แขวงทางหลวงพิจิตร
247 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด จำนวน 1 งาน 14/03/2562 08/03/2562 519/-/62/227 แขวงทางหลวงพิจิตร
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 14/03/2562 08/03/2562 51960/62/225 แขวงทางหลวงพิจิตร
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/03/2562 07/03/2562 51960/62/224 แขวงทางหลวงพิจิตร
250 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จำนวน 1 รายการ 14/03/2562 06/03/2562 51960/62/222 แขวงทางหลวงพิจิตร
251 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 14/03/2562 06/03/2562 51945/62/221 แขวงทางหลวงพิจิตร
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 14/03/2562 05/03/2562 51945/62/219 แขวงทางหลวงพิจิตร
253 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางลาย - บึงนาราง ระหว่าง กม.20+330 - กม.22+494 (ช่วงๆ) 10/04/2562 10/04/2562 พจ./27/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
254 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิจิตร 14/03/2562 14/03/2562 สัญญาที่ พจ./25/2562 ลว.11.04.2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 13/03/2562 06/03/2562 51960/62/220 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 241 ถึง 255 จาก 329 รายการ