f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/406 แขวงทางหลวงพิจิตร
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/07/2562 51960/62/401 แขวงทางหลวงพิจิตร
243 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/07/2562 51985/62/396 แขวงทางหลวงพิจิตร
244 51960/62/395 30/07/2562 51960/62/395 แขวงทางหลวงพิจิตร
245 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.39+004 30/07/2562 519/-/62/393 แขวงทางหลวงพิจิตร
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/07/2562 51960/62/391 แขวงทางหลวงพิจิตร
247 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0101 ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0101 และทางหลวงหมายเลข 1374 ตอนควบคุม 0101 25/07/2562 519/-/62/385 แขวงทางหลวงพิจิตร
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/07/2562 51960/62/397 แขวงทางหลวงพิจิตร
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/07/2562 51960/62/392 แขวงทางหลวงพิจิตร
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/07/2562 51945/62/386 แขวงทางหลวงพิจิตร
251 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 24/07/2562 51985/62/384 แขวงทางหลวงพิจิตร
252 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 51985/62/314 แขวงทางหลวงพิจิตร
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 51945/62/311 แขวงทางหลวงพิจิตร
254 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/310 แขวงทางหลวงพิจิตร
255 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 51935/62/309 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 241 ถึง 255 จาก 440 รายการ