f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/410 แขวงทางหลวงพิจิตร
257 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/408 แขวงทางหลวงพิจิตร
258 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/405 แขวงทางหลวงพิจิตร
259 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 51935/62/400 แขวงทางหลวงพิจิตร
260 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/409 แขวงทางหลวงพิจิตร
261 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/408 แขวงทางหลวงพิจิตร
262 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/407 แขวงทางหลวงพิจิตร
263 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/406 แขวงทางหลวงพิจิตร
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/07/2562 51960/62/401 แขวงทางหลวงพิจิตร
265 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/07/2562 51985/62/396 แขวงทางหลวงพิจิตร
266 51960/62/395 30/07/2562 51960/62/395 แขวงทางหลวงพิจิตร
267 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.39+004 30/07/2562 519/-/62/393 แขวงทางหลวงพิจิตร
268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/07/2562 51960/62/391 แขวงทางหลวงพิจิตร
269 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0101 ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0101 และทางหลวงหมายเลข 1374 ตอนควบคุม 0101 25/07/2562 519/-/62/385 แขวงทางหลวงพิจิตร
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/07/2562 51960/62/397 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 256 ถึง 270 จาก 462 รายการ