f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 02/12/2562 19/11/2562 51960/63/89 แขวงทางหลวงพิจิตร
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/12/2562 20/11/2562 51960/63/88 แขวงทางหลวงพิจิตร
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/87 แขวงทางหลวงพิจิตร
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 19/11/2562 51945/63/86 แขวงทางหลวงพิจิตร
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 02/12/2562 19/11/2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ แขวงทางหลวงพิจิตร
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 02/12/2562 19/11/2562 51960/63/84 แขวงทางหลวงพิจิตร
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 19/11/2562 51935/63/83 แขวงทางหลวงพิจิตร
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/82 แขวงทางหลวงพิจิตร
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/81 แขวงทางหลวงพิจิตร
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/79 แขวงทางหลวงพิจิตร
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/78 แขวงทางหลวงพิจิตร
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/77 แขวงทางหลวงพิจิตร
28 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 02/12/2562 18/11/2562 51960/63/76 แขวงทางหลวงพิจิตร
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 27/11/2562 18/11/2562 51945/63/75 แขวงทางหลวงพิจิตร
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 18/11/2562 51960/63/74 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 329 รายการ