f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 20/08/2563 51985/63/369 แขวงทางหลวงพิจิตร
17 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/08/2563 51960/63/367 แขวงทางหลวงพิจิตร
18 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๐ รายการ 18/08/2563 51960/63/366 แขวงทางหลวงพิจิตร
19 จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก ระหว่าง กม.17+755 - กม.18+044 17/08/2563 519/-/63/365 แขวงทางหลวงพิจิตร
20 จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.72+000 - กม.80+000 (เป็นตอนๆ) 07/08/2563 519/-/63/362 แขวงทางหลวงพิจิตร
21 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 06/08/2563 51985/63/361 แขวงทางหลวงพิจิตร
22 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 8 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 519/-/63/357 แขวงทางหลวงพิจิตร
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 51935/63/378 แขวงทางหลวงพิจิตร
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 51935/63/377 แขวงทางหลวงพิจิตร
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 51935/63/376 แขวงทางหลวงพิจิตร
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 51935/63/375 แขวงทางหลวงพิจิตร
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 51935/63/374 แขวงทางหลวงพิจิตร
28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 51935/63/373 แขวงทางหลวงพิจิตร
29 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 20/08/2563 51960/63/370 แขวงทางหลวงพิจิตร
30 จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.89+940 - กม.101+422 (เป็นตอนๆ) 03/08/2563 519/-/63/356 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 493 รายการ