f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 51960/62/373 แขวงทางหลวงพิจิตร
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/07/2562 51945/62/371 แขวงทางหลวงพิจิตร
288 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 51935/62/369 แขวงทางหลวงพิจิตร
289 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/08/2562 51960/62/383 แขวงทางหลวงพิจิตร
290 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 24/07/2562 51970/62/382 แขวงทางหลวงพิจิตร
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/07/2562 51960/62/381 แขวงทางหลวงพิจิตร
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 23/07/2562 51960/62/377 แขวงทางหลวงพิจิตร
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/07/2562 51960/62/374 แขวงทางหลวงพิจิตร
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/07/2562 51960/62/370 แขวงทางหลวงพิจิตร
295 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 51960/62/368 แขวงทางหลวงพิจิตร
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/07/2562 51960/62/367 แขวงทางหลวงพิจิตร
297 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 19/07/2562 519/-/62/366 แขวงทางหลวงพิจิตร
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 19/07/2562 51960/62/365 แขวงทางหลวงพิจิตร
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 51945/62/364 แขวงทางหลวงพิจิตร
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 18/07/2562 51960/62/363 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 286 ถึง 300 จาก 462 รายการ