f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/04/2562 51940/62/300 แขวงทางหลวงพิจิตร
347 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 10/04/2562 519/-/62/290 แขวงทางหลวงพิจิตร
348 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 10/04/2562 519/-/62/289 แขวงทางหลวงพิจิตร
349 ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ 18/04/2562 51940/62/299 แขวงทางหลวงพิจิตร
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 51940/62/298 แขวงทางหลวงพิจิตร
351 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 17/04/2562 51940/62/296 แขวงทางหลวงพิจิตร
352 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/09/2562 51940/62/295 แขวงทางหลวงพิจิตร
353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/04/2562 51940/62/294 แขวงทางหลวงพิจิตร
354 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 51940/62/293 แขวงทางหลวงพิจิตร
355 51960/62/249 21/03/2562 51960/62/249 แขวงทางหลวงพิจิตร
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 51960/62/242 แขวงทางหลวงพิจิตร
357 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 51935/62/334 แขวงทางหลวงพิจิตร
358 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1068 ตอนควบคุม 0101 และหมายเลข 1221 ตอนควบคุม 0100 จำนวน 1 งาน 06/06/2562 519/-/62/336 แขวงทางหลวงพิจิตร
359 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 51935/62/335 แขวงทางหลวงพิจิตร
360 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 51935/62/333 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 346 ถึง 360 จาก 493 รายการ