f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 05/04/2562 519/-/62/282 แขวงทางหลวงพิจิตร
377 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/04/2562 51960/62/279 แขวงทางหลวงพิจิตร
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 04/04/2562 51945/62/276 แขวงทางหลวงพิจิตร
379 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เดินทางปลอดภัย จำนวน 1 งาน 04/04/2562 519/-/62/275 แขวงทางหลวงพิจิตร
380 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 01/04/2562 51960/62/273 แขวงทางหลวงพิจิตร
381 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 01/04/2562 51945/62/271 แขวงทางหลวงพิจิตร
382 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เดินทางปลอดภัย จำนวน 1 งาน 01/04/2562 519/-/62/272 แขวงทางหลวงพิจิตร
383 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 300 ลิตร 01/04/2562 51935/62/269 แขวงทางหลวงพิจิตร
384 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 300 ลิตร 01/04/2562 51935/62/268 แขวงทางหลวงพิจิตร
385 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 300 ลิตร 01/04/2562 51935/62/267 แขวงทางหลวงพิจิตร
386 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 300 ลิตร 01/04/2562 51935/62/266 แขวงทางหลวงพิจิตร
387 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 300 ลิตร 01/04/2562 51935/62/265 แขวงทางหลวงพิจิตร
388 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 300 ลิตร 01/04/2562 51935/62/264 แขวงทางหลวงพิจิตร
389 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 200 ลิตร 01/04/2562 51935/62/263 แขวงทางหลวงพิจิตร
390 ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 200 ลิตร 29/03/2562 51935/62/262 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 376 ถึง 390 จาก 493 รายการ