f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 ซื้อวัสดุเชิ้อเพลง จำนวน 1 รายการ 29/03/2562 51935/62/261 แขวงทางหลวงพิจิตร
392 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 28/03/2562 51945/62/260 แขวงทางหลวงพิจิตร
393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/03/2562 519/-/62/259 แขวงทางหลวงพิจิตร
394 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/03/2562 51960/62/257 แขวงทางหลวงพิจิตร
395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/03/2562 51960/62/254 แขวงทางหลวงพิจิตร
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 22/03/2562 51960/62/253 แขวงทางหลวงพิจิตร
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 51960/62/251 แขวงทางหลวงพิจิตร
398 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2562 51960/62/250 แขวงทางหลวงพิจิตร
399 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 20/03/2562 51985/62/247 แขวงทางหลวงพิจิตร
400 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 51960/62/246 แขวงทางหลวงพิจิตร
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/03/2562 51960/62/243 แขวงทางหลวงพิจิตร
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/03/2562 51960/62/241 แขวงทางหลวงพิจิตร
403 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.๖๗+๙๔๗ - กม.๘๐+๐๐๐ , ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.๘๐+๐๐๐ - กม.๘๕+๓๘๕ 10/04/2562 พจ./26/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 51960/62/239 แขวงทางหลวงพิจิตร
405 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 18/03/2562 51945/62/238 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 391 ถึง 405 จาก 493 รายการ