f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 3,000 ลิตร 14/02/2562 51935/62/186 แขวงทางหลวงพิจิตร
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2562 51960/62/183 แขวงทางหลวงพิจิตร
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/02/2562 51960/62/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
424 ซื้อโคมไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ หลอด LED สีเหลือง ขนาด 300 มม. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 12 V. จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 51945/62/181 แขวงทางหลวงพิจิตร
425 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 08/02/2562 51960/62/180 แขวงทางหลวงพิจิตร
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/02/2562 51960/62/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
427 ซื้อน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 51935/62/178 แขวงทางหลวงพิจิตร
428 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 05/02/2562 51945/62/177 แขวงทางหลวงพิจิตร
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/02/2562 51945/62/177 แขวงทางหลวงพิจิตร
430 ซื้อทินเนอร์ จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 51960/62/176 แขวงทางหลวงพิจิตร
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/02/2562 51960/62/175 แขวงทางหลวงพิจิตร
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/02/2562 51960/62/174 แขวงทางหลวงพิจิตร
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/02/2562 51960/62/173 แขวงทางหลวงพิจิตร
434 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 300 ลิตร 01/02/2562 51935/62/172 แขวงทางหลวงพิจิตร
435 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 300 ลิตร 01/02/2562 51935/62/171 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 421 ถึง 435 จาก 462 รายการ