f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 400 ลิตร 01/02/2562 51935/62/170 แขวงทางหลวงพิจิตร
437 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 400 ลิตร 01/02/2562 51935/62/169 แขวงทางหลวงพิจิตร
438 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 400 ลิตร 08/02/2562 51935/62/168 แขวงทางหลวงพิจิตร
439 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 400 ลิตร 08/02/2562 62027038297 แขวงทางหลวงพิจิตร
440 ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 400 ลิตร 01/02/2562 51935/62/166 แขวงทางหลวงพิจิตร
441 ซื้อฝาปิดโคนเสาไฟกิ่งพร้อมกุญแจมาสเตอร์ จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 51945/62/165 แขวงทางหลวงพิจิตร
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/01/2562 51960/62/158 แขวงทางหลวงพิจิตร
443 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด 22/01/2562 519/-/62/157 แขวงทางหลวงพิจิตร
444 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/01/2562 51960/62/164 แขวงทางหลวงพิจิตร
445 ซื้อกรวยยางจราจรสีส้ม ขนาดความสูง 80 เซนติเมตร ติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมติดชื่อหน่วยงานแขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 51960/62/156 แขวงทางหลวงพิจิตร
446 ซื้อสีน้ำพลาสติก จำนวน 2 รายการ 21/01/2562 519/60/62/155 แขวงทางหลวงพิจิตร
447 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงพิจิตร (๑หลัง) 13/02/2562 พจ./24/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
448 ซื้อเครื่องแต่งกายยามรักษาการณ์ จำนวน 1 รายการ 18/01/2562 51940/62/154 แขวงทางหลวงพิจิตร
449 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 16/01/2562 51945/62/151 แขวงทางหลวงพิจิตร
450 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 งาน 16/01/2562 519/-/62/150 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 436 ถึง 450 จาก 462 รายการ