f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง ระหว่าง กม.26+425 - กม.28+280 09/04/2563 พจ./11/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
47 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 51985/63/195 แขวงทางหลวงพิจิตร
48 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 51985/63/193 แขวงทางหลวงพิจิตร
49 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ทางหลวงหมายเลข 1300 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆะมัง - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.4+865 - กม.5+000 20/02/2563 519/-/63/184 แขวงทางหลวงพิจิตร
50 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1115 ทางหลวงหมายเลข 1118 ทางหลวงหมายเลข 1221 ทางหลวงหมายเลข 1304 ทางหลวงหมายเลข 1312 25/03/2563 พจ./5/2563 ลว.13 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
51 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 3 ระหว่าง กม.86+097 - กม.87+069 LT. 30/03/2563 พจ./4/2563 ลว.13 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
52 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบงคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 4 ระหว่าง กม.67+846 - กม.68+530 30/03/2563 พจ./3/2563 ลว.13 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
53 โคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ทางหลวงหมายเลข 1067 ทางหลวงหมายเลข 1069 และทางหลวงหมายเลข 1300 ปริมาณงาน 5 แห่ง 25/03/2563 พจ./7/2563 ลว.15 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
54 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 19/02/2563 51960/63/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
55 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 28/02/2563 51970/63/183 แขวงทางหลวงพิจิตร
56 ซื้อกระเป๋าผ้าโครงการประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 150 ใบ 19/02/2563 51985/63/181 แขวงทางหลวงพิจิตร
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 51945/63/180 แขวงทางหลวงพิจิตร
58 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 51970/63/177 แขวงทางหลวงพิจิตร
59 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 11 13/02/2563 519/-/63/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
60 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/02/2563 51960/63/176 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 440 รายการ