f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/336 แขวงทางหลวงพิจิตร
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/335 แขวงทางหลวงพิจิตร
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/334 แขวงทางหลวงพิจิตร
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/333 แขวงทางหลวงพิจิตร
50 51960/63/331 25/06/2563 51960/63/331 แขวงทางหลวงพิจิตร
51 ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 12/06/2563 63067399707 แขวงทางหลวงพิจิตร
52 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 18/06/2563 51960/63/317 แขวงทางหลวงพิจิตร
53 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 51960/63/316 แขวงทางหลวงพิจิตร
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/06/2563 51945/63/330 แขวงทางหลวงพิจิตร
55 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 22/06/2563 51960/63/329 แขวงทางหลวงพิจิตร
56 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 22/06/2563 51985/63/328 แขวงทางหลวงพิจิตร
57 ซื้อ HOT MIXED จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 51960/63/326 แขวงทางหลวงพิจิตร
58 ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 51960/63/323 แขวงทางหลวงพิจิตร
59 ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 51960/63/321 แขวงทางหลวงพิจิตร
60 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า จำนวน 3 รายการ 29/05/2563 51940/63/301 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 493 รายการ