f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 26/11/2562 13/11/2562 51960/63/56 แขวงทางหลวงพิจิตร
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 08/11/2562 51960/63/55 แขวงทางหลวงพิจิตร
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 08/11/2562 51945/63/54 แขวงทางหลวงพิจิตร
49 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 08/11/2562 51985/63/53 แขวงทางหลวงพิจิตร
50 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 07/11/2562 51985/63/52 แขวงทางหลวงพิจิตร
51 ซื้อหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสง 26/11/2562 07/11/2562 51960/63/51 แขวงทางหลวงพิจิตร
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 07/11/2562 51945/63/50 แขวงทางหลวงพิจิตร
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 04/11/2562 51960/63/43 แขวงทางหลวงพิจิตร
54 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 26/11/2562 01/11/2562 519/-/63/40 แขวงทางหลวงพิจิตร
55 ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 05/11/2562 51935/63/47 แขวงทางหลวงพิจิตร
56 ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 04/11/2562 51935/63/44 แขวงทางหลวงพิจิตร
57 ซื้อหลอดโซเดียม 250 W. จำนวน 80 หลอด 25/11/2562 01/11/2562 51945/63/41 แขวงทางหลวงพิจิตร
58 ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 01/11/2562 51935/63/39 แขวงทางหลวงพิจิตร
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 01/11/2562 51935/63/37 แขวงทางหลวงพิจิตร
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 01/11/2562 51935/63/36 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 329 รายการ