f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 01/11/2562 51935/63/35 แขวงทางหลวงพิจิตร
62 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 01/11/2562 51935/63/34 แขวงทางหลวงพิจิตร
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 01/11/2562 51935/63/32 แขวงทางหลวงพิจิตร
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 30/10/2562 51960/63/29 แขวงทางหลวงพิจิตร
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 31/10/2562 51935/63/31 แขวงทางหลวงพิจิตร
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 30/10/2562 51945/63/30 แขวงทางหลวงพิจิตร
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 30/10/2562 51935/63/27 แขวงทางหลวงพิจิตร
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 29/10/2562 51960/63/26 แขวงทางหลวงพิจิตร
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 25/11/2562 29/10/2562 51945/63/25 แขวงทางหลวงพิจิตร
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/11/2562 28/10/2562 51940/63/24 แขวงทางหลวงพิจิตร
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 51940/63/18 แขวงทางหลวงพิจิตร
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 21/10/2562 51960/63/14 แขวงทางหลวงพิจิตร
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/11/2562 21/10/2562 51960/63/11 แขวงทางหลวงพิจิตร
74 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 25/11/2562 21/10/2562 51970/63/10 แขวงทางหลวงพิจิตร
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51960/63/23 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 61 ถึง 75 จาก 329 รายการ