f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 51945/63/325 แขวงทางหลวงพิจิตร
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 51960/63/324 แขวงทางหลวงพิจิตร
63 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 12/06/2563 51985/63/320 แขวงทางหลวงพิจิตร
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12/06/2563 51940/63/319 แขวงทางหลวงพิจิตร
65 ซื้อน้ำมันดีเซล (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 29/05/2563 51935/63/304 แขวงทางหลวงพิจิตร
66 ซื้อน้ำมันดีเซล (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน ๑ รายการ 29/05/2563 51935/63/303 แขวงทางหลวงพิจิตร
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 28/05/2563 51940/63/298 แขวงทางหลวงพิจิตร
68 ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายสีดำซิปหน้า ติดแถบสะท้อนแสงสีเขียวมะนาว สกรีนชื่อหน่วยงาน 28/05/2563 51985/63/297 แขวงทางหลวงพิจิตร
69 จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.79+500 - กม.92+500 (เป็นตอนๆ) 26/05/2563 519/-/63/291 แขวงทางหลวงพิจิตร
70 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 51940/63/296 แขวงทางหลวงพิจิตร
71 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 27/05/2563 51960/63/293 แขวงทางหลวงพิจิตร
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/05/2563 51945/63/292 แขวงทางหลวงพิจิตร
73 ซื้อวัสดุโยธา (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ) จำนวน 14 รายการ 13/04/2563 51960/63/242 แขวงทางหลวงพิจิตร
74 ซื้อวัสดุโยธา (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) จำนวน 12 รายการ 13/04/2563 51960/63/241 แขวงทางหลวงพิจิตร
75 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 27/04/2563 สัญญาจ้างเลขที่ พจ./30/2563 ลว.13.05.2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 61 ถึง 75 จาก 493 รายการ