f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 51960/63/155 แขวงทางหลวงพิจิตร
77 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 51960/63/154 แขวงทางหลวงพิจิตร
78 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 22/01/2563 51960/63/153 แขวงทางหลวงพิจิตร
79 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/01/2563 51960/63/152 แขวงทางหลวงพิจิตร
80 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงชนิดสีขาวและสีเหลือง บนทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในสายทางควบคุม ของแขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 1 งาน 21/01/2563 519/-/63/150 แขวงทางหลวงพิจิตร
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 51960/63/144 แขวงทางหลวงพิจิตร
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/01/2563 51960/63/143 แขวงทางหลวงพิจิตร
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/01/2563 51960/63/149 แขวงทางหลวงพิจิตร
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 51960/63/148 แขวงทางหลวงพิจิตร
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 51960/63/147 แขวงทางหลวงพิจิตร
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 51960/63/146 แขวงทางหลวงพิจิตร
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 51945/63/145 แขวงทางหลวงพิจิตร
88 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/01/2563 51960/63/140 แขวงทางหลวงพิจิตร
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/01/2563 51960/63/138 แขวงทางหลวงพิจิตร
90 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ที่ กม.5+400 ได้รับความเสียหาย 06/01/2563 519/-/63/137 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 76 ถึง 90 จาก 440 รายการ