f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51945/63/22 แขวงทางหลวงพิจิตร
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51960/63/21 แขวงทางหลวงพิจิตร
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51960/63/20 แขวงทางหลวงพิจิตร
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 24/10/2562 51960/63/19 แขวงทางหลวงพิจิตร
80 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/11/2562 21/10/2562 51960/63/23 แขวงทางหลวงพิจิตร
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 21/10/2562 51935/62/13 แขวงทางหลวงพิจิตร
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 18/10/2562 51960/63/9 แขวงทางหลวงพิจิตร
83 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวง หมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 25/10/2562 18/10/2562 519/-/63/8 แขวงทางหลวงพิจิตร
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/10/2562 18/10/2562 51960/63/7 แขวงทางหลวงพิจิตร
85 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 25/10/2562 17/10/2562 51985/63/6 แขวงทางหลวงพิจิตร
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/09/2562 19/09/2562 51960/62/470 แขวงทางหลวงพิจิตร
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/09/2562 18/09/2562 51960/62/467 แขวงทางหลวงพิจิตร
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบดำเนินงาน) จำนวน 2 รายการ 26/09/2562 19/09/2562 51940/62/469 แขวงทางหลวงพิจิตร
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51960/62/468 แขวงทางหลวงพิจิตร
90 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51935/62/465 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 76 ถึง 90 จาก 329 รายการ