f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอนควบคุม 0200 ตอน เนินมะกอก - บางมูลนาก ระหว่าง กม.16+400 - กม.17+280 07/04/2563 พจ./9/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
92 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0203 ตอน ฆะมัง - พิจิตร ระหว่าง กม.101+045 - กม.102+309 09/04/2563 พจ./19/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
93 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.59+250 - กม.60+356 ประมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 พจ./14/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
94 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.73+475 - กม.74+135 09/04/2563 พจ./21/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
95 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.84+500 - กม.85+745 RT. 09/04/2563 พจ./20/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
96 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 09/04/2563 พจ./15/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
97 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดง - ยางวสามต้น ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+960 07/04/2563 พจ./17/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
98 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิคร ระหว่าง กม.0+940 - กม.2+200 07/04/2563 พจ./13/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
99 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง ระหว่าง กม.26+425 - กม.28+280 09/04/2563 พจ./11/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
100 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 51985/63/195 แขวงทางหลวงพิจิตร
101 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 51985/63/193 แขวงทางหลวงพิจิตร
102 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ทางหลวงหมายเลข 1300 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆะมัง - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.4+865 - กม.5+000 20/02/2563 519/-/63/184 แขวงทางหลวงพิจิตร
103 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1115 ทางหลวงหมายเลข 1118 ทางหลวงหมายเลข 1221 ทางหลวงหมายเลข 1304 ทางหลวงหมายเลข 1312 25/03/2563 พจ./5/2563 ลว.13 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
104 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 3 ระหว่าง กม.86+097 - กม.87+069 LT. 30/03/2563 พจ./4/2563 ลว.13 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
105 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบงคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 4 ระหว่าง กม.67+846 - กม.68+530 30/03/2563 พจ./3/2563 ลว.13 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 493 รายการ