f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51935/62/464 แขวงทางหลวงพิจิตร
92 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51935/62/463 แขวงทางหลวงพิจิตร
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 25/09/2562 51935/62/462 แขวงทางหลวงพิจิตร
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51935/62/461 แขวงทางหลวงพิจิตร
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51935/62/460 แขวงทางหลวงพิจิตร
96 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ โ 26/09/2562 18/09/2562 51935/62/459 แขวงทางหลวงพิจิตร
97 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 18/09/2562 10/09/2562 51940/62/458 แขวงทางหลวงพิจิตร
98 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง 18/09/2562 09/09/2562 51940/62/457 แขวงทางหลวงพิจิตร
99 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 5 เครื่อง 18/09/2562 09/09/2562 51940/62/456 แขวงทางหลวงพิจิตร
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/454 แขวงทางหลวงพิจิตร
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/453 แขวงทางหลวงพิจิตร
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/452 แขวงทางหลวงพิจิตร
103 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/451 แขวงทางหลวงพิจิตร
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/450 แขวงทางหลวงพิจิตร
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/449 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 329 รายการ