f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ทางหลวงหมายเลข 1067 ทางหลวงหมายเลข 1069 และทางหลวงหมายเลข 1300 ปริมาณงาน 5 แห่ง 25/03/2563 พจ./7/2563 ลว.15 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
107 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 19/02/2563 51960/63/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
108 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 28/02/2563 51970/63/183 แขวงทางหลวงพิจิตร
109 ซื้อกระเป๋าผ้าโครงการประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 150 ใบ 19/02/2563 51985/63/181 แขวงทางหลวงพิจิตร
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 51945/63/180 แขวงทางหลวงพิจิตร
111 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 51970/63/177 แขวงทางหลวงพิจิตร
112 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 11 13/02/2563 519/-/63/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
113 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/02/2563 51960/63/176 แขวงทางหลวงพิจิตร
114 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/02/2563 51960/63/175 แขวงทางหลวงพิจิตร
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/02/2563 51945/63/174 แขวงทางหลวงพิจิตร
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/01/2563 51945/63/157 แขวงทางหลวงพิจิตร
117 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 51935/63/173 แขวงทางหลวงพิจิตร
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/169 แขวงทางหลวงพิจิตร
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/168 แขวงทางหลวงพิจิตร
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 51935/63/167 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 493 รายการ