f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) ชนิดถุง จำนวน 900 ถุง 13/12/2562 51960/63/116 แขวงทางหลวงพิจิตร
107 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 03/12/2562 51940/63/110 แขวงทางหลวงพิจิตร
108 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 51940/63/114 แขวงทางหลวงพิจิตร
109 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 งาน 03/12/2562 519/-/63/111 แขวงทางหลวงพิจิตร
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/106 แขวงทางหลวงพิจิตร
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/105 แขวงทางหลวงพิจิตร
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/104 แขวงทางหลวงพิจิตร
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/103 แขวงทางหลวงพิจิตร
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/102 แขวงทางหลวงพิจิตร
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 51935/63/101 แขวงทางหลวงพิจิตร
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 519/35/63/100 แขวงทางหลวงพิจิตร
117 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1 งาน 25/11/2562 519/-/63/98 แขวงทางหลวงพิจิตร
118 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 18 รายการ 25/11/2562 51985/63/95 แขวงทางหลวงพิจิตร
119 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 22/11/2562 519/-/63/94 แขวงทางหลวงพิจิตร
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2562 51960/63/96 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 440 รายการ