f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 02/09/2562 51935/62/448 แขวงทางหลวงพิจิตร
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 10/09/2562 27/08/2562 51960/62/444 แขวงทางหลวงพิจิตร
108 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 29/08/2562 51960/62/447 แขวงทางหลวงพิจิตร
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/09/2562 29/08/2562 51945/62/446 แขวงทางหลวงพิจิตร
110 ซื้อหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 29/08/2562 51960/62/445 แขวงทางหลวงพิจิตร
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/08/2562 19/08/2562 51960/62/437 แขวงทางหลวงพิจิตร
112 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 28/08/2562 22/08/2562 51985/62/441 แขวงทางหลวงพิจิตร
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/08/2562 14/08/2562 51960/62/433 แขวงทางหลวงพิจิตร
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 13/08/2562 51960/62/430 แขวงทางหลวงพิจิตร
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/08/2562 06/08/2562 51960/62/424 แขวงทางหลวงพิจิตร
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/08/2562 06/08/2562 51960/62/423 แขวงทางหลวงพิจิตร
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 4 รายการ 19/08/2562 05/08/2562 51945/62/420 แขวงทางหลวงพิจิตร
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/08/2562 05/08/2562 51935/62/416 แขวงทางหลวงพิจิตร
119 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 และทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0101 19/08/2562 02/08/2562 519/-/62/413 แขวงทางหลวงพิจิตร
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/08/2562 02/08/2562 51960/62/412 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 329 รายการ