f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/09/2562 อีสานยังหนัก ! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 9 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 6 จังหวัด จำนวน 19 สายทาง ผ่านไม่ได้ 14 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร สายด่วน 1586 พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง
2 28/08/2562 กรมทางหลวงเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารข้อเสนอทางด้านการลงทุนและผลตอบแทน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)
3 28/08/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) แล้วเสร็จ ระบายการจราจรในตัวเมืองโคราช
4 23/07/2562 กรมทางหลวงเร่งบรรเทาความเดือดร้อนรถติด ถนนพระราม 2 แนะใช้เส้นทางเลี่ยง
5 23/07/2562 กรมทางหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “จิตอาสา พัฒนาคูน้ำวิภาวดี” เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ ถ.วิภาวดี
6 08/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
7 02/07/2562 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป แนะประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางกรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป แนะประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
8 24/06/2562 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 62 พบผู้เสียชีวิตลดลง 4% พร้อมรณรงค์ไม่ขับบนไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
9 24/06/2562 กรมทางหลวงสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ทางขึ้นเขาใหญ่ สนับสนุนการท่องเที่ยวพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
10 18/06/2562 กรมทางหลวง ลงนาม MOU ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5(บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
11 21/05/2562 กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยหน้าโรงเรียน ตามมาตรการคมนาคม รับเปิดเทอม 2562
12 07/05/2562 ต้านภัยแล้ง ! กรมทางหลวง แจกจ่ายน้ำประปากว่า 9.4 แสนลิตรแล้ว ใน 14 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทร 1586
13 11/04/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62พร้อมดูแลผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม. สอบถามเส้นทางโทร 1586
14 04/04/2562 การประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
15 04/04/2562 กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 107 พร้อมพัฒนาทางหลวงและยกระดับการให้บริการผู้ใช้ทางทั่วประเทศ