f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยหน้าโรงเรียน ตามมาตรการคมนาคม รับเปิดเทอม 2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรับมือเปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการอย่างพร้อมเพรียงตามนโยบาย One Transport, One Family ที่เน้นความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะและการอำนวยความสะดวกจราจรในโครงข่ายคมนาคมโดยมอบหมายให้กรมทางหลวงและตำรวจทางหลวงดูแลโครงข่ายทางด่วน มอเตอร์เวย์ ขาเข้าช่วงเช้า ขาออกช่วงเย็นให้มีความคล่องตัวมากที่สุด กรมทางหลวงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฎิบัติพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจท้องที่และครูในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยหน้าโรงเรียนบนถนนในความรับผิดชอบของทล. โดยเน้นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการจราจรหน้าโรงเรียนหนาแน่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00-16.00 น. และปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน เช่น ทางม้าลาย ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ทางเดินเท้า และสะพานลอยคนข้าม อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้วกรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถผ่านย่านชุมชนหรือโรงเรียน ให้ขับรถตามป้ายเตือนป้ายแนะนำของกรมทางหลวง รวมถึงตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมคือขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไซต์ สวมหมวกกันน็อค ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม.
title
ต้านภัยแล้ง ! กรมทางหลวง แจกจ่ายน้ำประปากว่า 9.4 แสนลิตรแล้ว ใน 14 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทร 1586

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปากับผู้ประสบภัยแล้งผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ปัจจุบันกรมทางหลวงได้แจกจ่ายน้ำประปาไปแล้วปริมาณรวม 942,100 ลิตร (1 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62) จำนวน 14 จังหวัด โดยแบ่งตามรายภาคได้ ดังนี้ ภาคใต้ 4 จังหวัด ปริมาณ 519,000 ลิตร ภาคเหนือ 5 จังหวัด ปริมาณ 315,500 ลิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ปริมาณ 83,600 ลิตร และภาคกลาง 2 จังหวัด ปริมาณ 24,000 ลิตรทั้งนี้ กรมทางหลวงจะดำเนินการช่วยเหลือตลอดช่วงภัยแล้งและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การบอกกล่าวและรณรงค์การร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดและตระหนักถึงวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานราชการและรัฐบาลที่ร่วมต้านภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วยหากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ในพื้นที่ทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
กรมทางหลวง จัดพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62พร้อมดูแลผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม. สอบถามเส้นทางโทร 1586

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน พร้อมรณรงค์ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก ณ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์และแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 62 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำหรับในปีนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งมาตรการ แนวทาง ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ซ่อมแซมผิวทางให้ดีมีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเด่นชัด และขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้ง จัดทำโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ จำนวน 71 สายทาง (135 แห่ง) เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับปัจจุบันได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 367 แห่ง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ห้องสุขา บริการซ่อมเคลื่อนที่และให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย เป็นต้น รวมทั้ง การรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR code อีกด้วย อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงจะเปิดใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซต์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7 ตำรวจทางหลวง 1193 และ www.doh.go.th