f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข113 (ทางเลี่ยงเมืองตะพานหิน)

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร มอบหมายให้นายธนู ทาแจ่ม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข113 (ทางเลี่ยงเมืองตะพานหิน) พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการฯ และร่วมแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ โดยมีนางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเงินพัฒน์มา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
title
การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1067 ช่วง อ.บางมูลนาก - บ.โพทะเล

นพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 -12.00 น. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1067 ช่วง อ.บางมูลนาก - บ.โพทะเล พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงสรุปโครงการฯ และร่วมแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเทพหงษ์ทอง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
title
กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีรถติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง ที่ด่านฯ ธัญบุรี และด่านฯทับช้าง บนมอเตอร์เวย์สาย 9 วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี)

กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีรถติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง ที่ด่านฯ ธัญบุรี และด่านฯทับช้าง บนมอเตอร์เวย์สาย 9 วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้เริ่มใช้ระบบเก็บเงินค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น หรือเรียกว่า ระบบ M-Flow บนมอเตอร์เวย์สาย 9 ที่ด่านฯ ธัญบุรี และด่านฯ ทับช้าง ทั้งขาเข้าและขาออก รวม 4 ด่านฯ อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ช่องเก็บเงินสดและช่องอัตโนมัติ M-Pass และ Easy Pass ลดลงไปจากเดิม 3-4 ช่อง เพื่อทำเป็นระบบแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow ในช่องทางขวาสุดของแต่ละด่านฯ และอาจทำให้ผู้ใช้ทางสับสนในการใช้ช่องทางให้ถูกต้อง เกิดการเบียดแทรกเปลี่ยนเลนช่วงก่อนเข้าด่านเก็บเงิน ส่งผลให้การจราจรหน้าด่านฯ ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนมากขึ้นกว่าเดิมนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพี่อลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ทาง และให้ทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และเชิญชวนให้มาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในช่องทางระบบ M-Flow ให้มากขึ้น นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงรับทราบปัญหารถติดหน้าด่านฯ ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เต็มพิกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กรมการขนส่งทางบก และหน่วยกู้ภัย เร่งแก้ปัญหารถติด และอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินทั้ง 4 ด่านฯ และกรมทางหลวงต้องขออภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย โดยได้สั่งการให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้1. ปรับจำนวนช่องเก็บเงินสด และช่องอัตโนมัติ M-Pass และ Easy Pass ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณรถผู้ใช้งานของแต่ละด่าน2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นช่วงก่อนถึงด่านเก็บเงิน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางใช้ช่องทางที่ถูกต้อง โดยผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก M-Flow ให้ใช้ช่องขวาสุด สามารถวิ่งผ่านบริเวณด่านฯ ได้เลย ส่วนผู้ที่ใช้ช่องอัตโนมัติ M-Pass หรือ Easy Pass ใช้ช่องกลาง และเงินสดให้ใช้ช่องซ้ายสุด เป็นต้น3. ติดตั้งแบริเออร์และกรวยยางแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน เป็นระยะทางล่วงหน้า 1 กิโลเมตร เพื่อให้การใช้ช่องทางเป็นระเบียบ ไม่แทรก หรือเปลี่ยนช่องทางกระทันหันก่อนถึงบริเวณด่านเก็บเงิน4. ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยบริการอำนวยความสะดวกเก็บเงินในช่องทางเงินสด เพื่อสามารถผ่านด่านฯ ได้รวดเร็วขึ้น5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์ สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้งานระบบ M-Flow ให้มากขึ้น โดยเพิ่มการแจกแผ่นพับที่หน้าด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ และช่องด่านเก็บเงินทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งขอความร่วมมือแจกแผ่นพับในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อว่า จากข้อมูลเมื่อวานนี้ (19 ก.พ. 65) มีผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งานระบบ M-Flow จำนวนรวมทั้งสิ้น 61,171 ราย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คิดเป็นจำนวนรถที่เป็นสมาชิก 67,399 คัน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ได้มีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใช้งานระบบ M-Flow เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง 4 วันที่ผ่านมา (16-19 ก.พ.) เพิ่มเฉลี่ยวันละเกือบ 10,000 ราย ซึ่งนับว่ามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ตั้งแต่เปิดรับสมาชิกครั้งแรกเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเปิดใช้งานระบบ M-Flow มีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประมาณ 30,000 รายเท่านั้น สำหรับการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใช้งานช่องผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น หรือ ระบบ M-Flow นั้น ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือ Mobile Application MFlowThai โดยเลือกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือตัดเงินในบัญชี M-Pass หรือ Easy Pass ที่หลายคนมีบัญชีอยู่แล้ว โดยเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นรอบบิล หรือจะจ่ายเป็นรายครั้ง ผ่าน QR Code และไปจ่ายเงินทาง e-Banking ธนาคาร หรือจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขากว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใช้งานระบบ M-Flow นี้ จะได้โปรโมชั่น คือ ใช้งานฟรี 2 เที่ยว และหลังจากนั้นครั้งต่อๆ ไป จะได้ส่วนลดค่าผ่านทาง 20% เป็นเวลา 3 เดือน (จ่ายเพียง 24 บาท จากค่าผ่านทางปกติ 30 บาท) และจะพิจารณาโปรโมชั่นอื่นๆ อีก และแนวทางที่ 2 คือ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านทาง Line OA โดยเพิ่มเพื่อน @mflowthai แล้วกดเลือกช่องสมัครเป็นสมาชิก โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งวิธีนี้สามารถสมัครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีเท่านั้น และจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทาง Line OA นี้ อธิบดีกรมทางหลวงเน้นย้ำว่า “ระบบ M-Flow คือ ระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยที่สุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผู้ใช้ช่องทาง M-Flow นี้ เมื่อผ่านบริเวณด่านเก็บเงิน ไม่ต้องชะลอความเร็ว วิ่งผ่านด่านฯ ได้เลย โดยจะไม่มีไม้กั้นที่ช่องเก็บเงิน และเมื่อใช้งานผ่านด่านฯ แล้ว ค่อยจ่ายเงินภายหลัง ตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้ สำหรับผู้ที่สามารถเข้ามาใช้ระบบ M-Flow ในช่องทางที่กําหนด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก M-Flow เท่านั้น รถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจน หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ห้ามเข้ามาใช้ระบบ M-Flow จึงขอเชิญชวนให้รีบสมัครเป็นสมาชิกตามช่องทางต่างๆ ข้างต้นให้เรียบร้อยก่อน เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทันทีในทุกด่านฯ โดยใช้ช่องทางขวาสุด สังเกตป้ายสัญลักษณ์ M-Flow ก่อนถึงด่านฯ และที่พื้นถนน ส่วนรถยนต์ที่ยังไม่ได้เป็นสมัครสมาชิก หากขับผ่านช่อง M-Flow เนื่องจากเกิดความสับสนช่องทางวิ่งหรือไม่ทันสังเกตป้ายเตือนต่างๆ ขอให้ท่านรีบดำเนินการชําระเงินย้อนหลังภายใน 2 วัน โดยสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระและชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เวบไซต์ mflowthai.com, Mobile Application: MFlowThai และ Line OA: @mflowthai เพื่อแสดงว่าท่านไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าผ่านทาง หากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ สําหรับรถยนต์ป้ายแดง หรือป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน ไม่สามารถใช้บริการ M-Flow ได้ แต่ยังคงใช้ช่องชําระเงินสด และช่อง M-Pass Easy Pass ได้ หากสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อได้ที่ Call Center โทร 1586 กด 1