f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 18/02/2562 51960/62/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 18/02/2562 51960/62/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1หลัง) 24/12/2561 24/12/2561 พจ.E-23/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ