f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 03/08/2563 299,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 111,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 42,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 5,022.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 94,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/07/2563 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 124,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 09/07/2563 6,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 28,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 12,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 495 รายการ