f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 05/11/2562 2,105,793.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิจิตร เสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 9.00 เมตร (ของเก่า) ที่ชำรุดไม่ได้ใช้งาน 01/11/2562 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 28/10/2562 51,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 28/10/2562 97,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 28/10/2562 72,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/10/2562 14,498.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/10/2562 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/10/2562 259,903.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/10/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวง หมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 18/10/2562 293,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/10/2562 216,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 17/10/2562 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 1,519,755.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิจิตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 01/10/2562 105,694.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 272 รายการ