f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อHOT MIXED จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า จำนวน 3 รายการ 29/05/2563 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 36,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 13,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 12/06/2563 8,012.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12/06/2563 8,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม 63+300 - กม.64+100 18/06/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 17/06/2563 3,043,079.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 29/05/2563 10,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน ๑ รายการ 29/05/2563 10,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 28/05/2563 18,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายสีดำซิปหน้า ติดแถบสะท้อนแสงสีเขียวมะนาว สกรีนชื่อหน่วยงาน 28/05/2563 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.79+500 - กม.92+500 (เป็นตอนๆ) 26/05/2563 496,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 04/06/2563 496,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 528 รายการ