f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 5,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 5,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 5,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 78,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 73,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 78,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 29/10/2562 58,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 28/10/2562 10,482.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25/11/2562 7,263.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/10/2562 97,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/10/2562 10,198.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/10/2562 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 347 รายการ