f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพิจิตร โคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ทางหลวงหมายเลข 1067 ทางหลวงหมายเลข 1069 และทางหลวงหมายเลข 1300 ปริมาณงาน 5 แห่ง 22/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 1,664,684.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 19/02/2563 6,421.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 28/02/2563 35,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกระเป๋าผ้าโครงการประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 150 ใบ 19/02/2563 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 34,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 39,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 11 13/02/2563 499,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/02/2563 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/02/2563 8,345.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/02/2563 55,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/01/2563 208,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 267,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 15,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 15,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 473 รายการ