f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพิจิตร โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 2 ระหว่าง กม.92+975 - 01/09/2563 19,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.89+940 - กม.101+422 (เป็นตอนๆ) 03/08/2563 498,737.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.72+000 - กม.80+000 (เป็นตอนๆ) 06/08/2563 498,544.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 03/08/2563 299,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 111,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 42,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 5,022.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 94,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/07/2563 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 124,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 09/07/2563 6,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 28,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 528 รายการ