f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวชิรบารมี (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 30/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพิจิตร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ – เนินสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+230 – กม.55+673 30/04/2563 1,880,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพิจิตร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 113 ทางหลวงหมายเลข 115 ทางหลวงหมายเลข 115 ทางหลวงหมายเลข 117 ทางหลวงหมายเลข 117 22/04/2563 585,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 09/03/2563 205,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/03/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพิจิตร งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.88+900 - กม.99+300 LT. 22/04/2563 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม74+535 - กม.77+050 LT. 22/04/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ระหว่าง กม.51+075 - กม.52+440 LT. 22/04/2563 13,750,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.2+025 - กม.4+650 22/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอนควบคุม 0200 ตอน เนินมะกอก - บางมูลนาก ระหว่าง กม.16+400 - กม.17+280 22/04/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0203 ตอน ฆะมัง - พิจิตร ระหว่าง กม.101+045 - กม.102+309 22/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพิจิตร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.59+250 - กม.60+356 ประมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพิจิตร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.73+475 - กม.74+135 22/04/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.84+500 - กม.85+745 RT. 22/04/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 22/04/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 528 รายการ