f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงชนิดสีขาวและสีเหลือง บนทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในสายทางควบคุม ของแขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 1 งาน 21/01/2563 119,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/01/2563 49,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพิจิตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 แขวงฯพิจิตร ปี 2563 30/01/2563 57,668.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/01/2563 50,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 49,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 47,116.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 49,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/01/2563 8,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/01/2563 9,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ที่ กม.5+400 ได้รับความเสียหาย 06/01/2563 55,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาทราย) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ วชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ บึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 473 รายการ