f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0203 ตอน ฆะมัง - พิจิตร ระหว่าง กม.101+045 - กม.102+309 22/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพิจิตร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.59+250 - กม.60+356 ประมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพิจิตร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.73+475 - กม.74+135 22/04/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.84+500 - กม.85+745 RT. 22/04/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 22/04/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดง - ยางวสามต้น ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+960 22/04/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงพิจิตร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิคร ระหว่าง กม.0+940 - กม.2+200 22/04/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงพิจิตร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง ระหว่าง กม.26+425 - กม.28+280 22/04/2563 11,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ทางหลวงหมายเลข 1300 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆะมัง - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.4+865 - กม.5+000 20/02/2563 499,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงพิจิตร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1115 ทางหลวงหมายเลข 1118 ทางหลวงหมายเลข 1221 ทางหลวงหมายเลข 1304 ทางหลวงหมายเลข 1312 22/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงพิจิตร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 3 ระหว่าง กม.86+097 - กม.87+069 LT. 22/04/2563 1,240,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงพิจิตร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบงคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 4 ระหว่าง กม.67+846 - กม.68+530 22/04/2563 1,732,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงพิจิตร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1115 ทางหลวงหมายเลข 1118 ทางหลวงหมายเลข 1221 ทางหลวงหมายเลข 1304 ทางหลวงหมายเลข 1312 17/03/2563 585,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 473 รายการ