f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 28/05/2563 18,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายสีดำซิปหน้า ติดแถบสะท้อนแสงสีเขียวมะนาว สกรีนชื่อหน่วยงาน 28/05/2563 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.79+500 - กม.92+500 (เป็นตอนๆ) 26/05/2563 496,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 04/06/2563 496,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 27/05/2563 108,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/05/2563 5,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 13/05/2563 4,136,322.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 04/05/2563 2,823,614.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ) จำนวน 14 รายการ 13/04/2563 143,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุโยธา (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) จำนวน 12 รายการ 13/04/2563 149,951.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 13/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพิจิตร (2 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 05/05/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 07/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงพิจิตร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1 หลัง) แขวงทางหลวงพิจิตร 07/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 473 รายการ