f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพิจิตร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดง - ยางวสามต้น ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+960 22/04/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพิจิตร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิคร ระหว่าง กม.0+940 - กม.2+200 22/04/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพิจิตร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง ระหว่าง กม.26+425 - กม.28+280 22/04/2563 11,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อม โดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ทางหลวงหมายเลข 1300 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆะมัง - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.4+865 - กม.5+000 20/02/2563 499,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพิจิตร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1115 ทางหลวงหมายเลข 1118 ทางหลวงหมายเลข 1221 ทางหลวงหมายเลข 1304 ทางหลวงหมายเลข 1312 22/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพิจิตร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 3 ระหว่าง กม.86+097 - กม.87+069 LT. 22/04/2563 1,240,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพิจิตร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบงคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 4 ระหว่าง กม.67+846 - กม.68+530 22/04/2563 1,732,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพิจิตร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1115 ทางหลวงหมายเลข 1118 ทางหลวงหมายเลข 1221 ทางหลวงหมายเลข 1304 ทางหลวงหมายเลข 1312 17/03/2563 585,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพิจิตร โคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ทางหลวงหมายเลข 1067 ทางหลวงหมายเลข 1069 และทางหลวงหมายเลข 1300 ปริมาณงาน 5 แห่ง 22/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 1,664,684.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 19/02/2563 6,421.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 28/02/2563 35,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อกระเป๋าผ้าโครงการประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 150 ใบ 19/02/2563 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 528 รายการ