f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ ตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 7,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โ 24/12/2562 72,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2562 7,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 24/12/2563 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2563 20,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/12/2562 129,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/12/2562 74,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 19/12/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อเลนส์ไฟสัญญาณจราจร LED จำนวน 8 ดวง 18/12/2562 55,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) ชนิดถุง จำนวน 900 ถุง 13/12/2562 126,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 03/12/2562 21,806.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพิจิตร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน 13/01/2563 774,793.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 473 รายการ