f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 20/01/2563 07/01/2563 51960/63/140 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/01/2563 06/01/2563 51960/63/138 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ที่ กม.5+400 ได้รับความเสียหาย 20/01/2563 06/01/2563 519/-/63/137 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาทราย) จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 02/01/2563 51935/63/135 แขวงทางหลวงพิจิตร
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ วชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 02/01/2563 51935/63/134 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ บึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 02/01/2563 51935/63/133 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ ตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 02/01/2563 51935/63/132 แขวงทางหลวงพิจิตร
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดฯ เขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 02/01/2563 51935/63/131 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 02/01/2563 51935/63/130 แขวงทางหลวงพิจิตร
10 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โ 15/01/2563 24/12/2562 519/-/63/128 แขวงทางหลวงพิจิตร
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 15/01/2563 24/12/2562 51985/63/127 แขวงทางหลวงพิจิตร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 15/01/2563 24/12/2563 51960/63/126 แขวงทางหลวงพิจิตร
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 23/12/2563 51960/63/124 แขวงทางหลวงพิจิตร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/01/2563 23/12/2562 51960/63/122 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/01/2563 23/12/2562 51945/63/120 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 351 รายการ