f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51960/63/23 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51945/63/22 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51960/63/21 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/11/2562 28/10/2562 51960/63/20 แขวงทางหลวงพิจิตร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 24/10/2562 51960/63/19 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/11/2562 21/10/2562 51960/63/23 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 21/10/2562 51935/62/13 แขวงทางหลวงพิจิตร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 18/10/2562 51960/63/9 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวง หมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร 25/10/2562 18/10/2562 519/-/63/8 แขวงทางหลวงพิจิตร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/10/2562 18/10/2562 51960/63/7 แขวงทางหลวงพิจิตร
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 25/10/2562 17/10/2562 51985/63/6 แขวงทางหลวงพิจิตร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/09/2562 19/09/2562 51960/62/470 แขวงทางหลวงพิจิตร
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/09/2562 18/09/2562 51960/62/467 แขวงทางหลวงพิจิตร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบดำเนินงาน) จำนวน 2 รายการ 26/09/2562 19/09/2562 51940/62/469 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/09/2562 18/09/2562 51960/62/468 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 255 รายการ