f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา (แก้ไขปัญหาการสัญญาณเร่งด่วน) จำนวน 3 รายการ 09/09/2563 51960/63/393 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 ซื้อน้ำมันดีเซล (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 51935/63/391 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 51960/63/389 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 24/08/2563 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ แขวงทางหลวงพิจิตร
5 ซื้อวัสดุโยธา (แก้ไขปัญหาการสัญญาณเร่งด่วน) จำนวน 7 รายการ 10/09/2563 51960/63/394 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน) จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 51935/63/392 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 08/09/2563 51970/63/390 แขวงทางหลวงพิจิตร
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/08/2563 51940/63/388 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/08/2563 51945/63/387 แขวงทางหลวงพิจิตร
10 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 27/08/2563 51960/63/384 แขวงทางหลวงพิจิตร
11 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 27/08/2563 51960/63/383 แขวงทางหลวงพิจิตร
12 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากจากอุบัติเหตุกรณีรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียนกม-8948 พิษณุโลก เฉี่ยวชนป้ายเตือน ของกรมทางหลวง ได้รับความเสียหายบนทางหลวงหมายเลข 115 ตอน เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก บริเวณ กม.103+450 27/08/2563 519/-/63/382 แขวงทางหลวงพิจิตร
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากจากอุบัติเหตุกรณีรถกระบะบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียนทะเบียน บพ-2840 แพร่ เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า แสงสว่าง ของกรมทางหลวง ได้รับความเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง บริเวณ กม.64+348 26/08/2563 519/-/63/381 แขวงทางหลวงพิจิตร
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 24/08/2563 51960/63/380 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 13 รายการ 24/08/2563 51960/63/372 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 493 รายการ