f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 01/10/2562 01/10/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มี.ค. 2562 ถึงเดือน พ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2562 18/06/2562 ไตรมาสที่1/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ