f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน 13/01/2563 13/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 06/12/2562 06/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 05/11/2562 05/11/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 09/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 - 07/08/2562 01/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อขัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 09/07/2562 01/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 06/06/2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 10/05/2562 01/04/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 05/04/2562 01/03/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 14/03/2562 01/01/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
12 สรุปผลดำเนินการเฉพาะเจาะจง 14/03/2562 01/02/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ