f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 17/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 13/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 04/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 12/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 12/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน 13/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 06/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 05/11/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
12 - 01/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อขัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 01/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 01/04/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ