f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 51945/63/86 แขวงทางหลวงพิจิตร
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/11/2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ แขวงทางหลวงพิจิตร
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 19/11/2562 51960/63/84 แขวงทางหลวงพิจิตร
184 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 51935/63/83 แขวงทางหลวงพิจิตร
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/11/2562 51960/63/82 แขวงทางหลวงพิจิตร
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/11/2562 51960/63/81 แขวงทางหลวงพิจิตร
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 18/11/2562 51960/63/79 แขวงทางหลวงพิจิตร
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 18/11/2562 51960/63/78 แขวงทางหลวงพิจิตร
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 51960/63/77 แขวงทางหลวงพิจิตร
190 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 18/11/2562 51960/63/76 แขวงทางหลวงพิจิตร
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 18/11/2562 51945/63/75 แขวงทางหลวงพิจิตร
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 51960/63/74 แขวงทางหลวงพิจิตร
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/11/2562 51945/63/73 แขวงทางหลวงพิจิตร
194 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 519/-/63/72 แขวงทางหลวงพิจิตร
195 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 519/-/63/72 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 181 ถึง 195 จาก 493 รายการ