f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 51935/63/31 แขวงทางหลวงพิจิตร
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 51945/63/30 แขวงทางหลวงพิจิตร
198 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 51935/63/27 แขวงทางหลวงพิจิตร
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 51960/63/26 แขวงทางหลวงพิจิตร
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 29/10/2562 51945/63/25 แขวงทางหลวงพิจิตร
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 28/10/2562 51940/63/24 แขวงทางหลวงพิจิตร
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25/11/2562 51940/63/18 แขวงทางหลวงพิจิตร
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/10/2562 51960/63/14 แขวงทางหลวงพิจิตร
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/10/2562 51960/63/11 แขวงทางหลวงพิจิตร
205 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/10/2562 51970/63/10 แขวงทางหลวงพิจิตร
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 28/10/2562 51960/63/23 แขวงทางหลวงพิจิตร
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 28/10/2562 51945/63/22 แขวงทางหลวงพิจิตร
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 28/10/2562 51960/63/21 แขวงทางหลวงพิจิตร
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/10/2562 51960/63/20 แขวงทางหลวงพิจิตร
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 51960/63/19 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 196 ถึง 210 จาก 462 รายการ