f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 200 ลิตร 10/04/2562 29/03/2562 51935/62/262 แขวงทางหลวงพิจิตร
227 ซื้อวัสดุเชิ้อเพลง จำนวน 1 รายการ 10/04/2562 29/03/2562 51935/62/261 แขวงทางหลวงพิจิตร
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 10/04/2562 28/03/2562 51945/62/260 แขวงทางหลวงพิจิตร
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 28/03/2562 519/-/62/259 แขวงทางหลวงพิจิตร
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 28/03/2562 51960/62/257 แขวงทางหลวงพิจิตร
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 26/03/2562 51960/62/254 แขวงทางหลวงพิจิตร
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 27/03/2562 22/03/2562 51960/62/253 แขวงทางหลวงพิจิตร
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 22/03/2562 51960/62/251 แขวงทางหลวงพิจิตร
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/03/2562 22/03/2562 51960/62/250 แขวงทางหลวงพิจิตร
235 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 27/03/2562 20/03/2562 51985/62/247 แขวงทางหลวงพิจิตร
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 20/03/2562 51960/62/246 แขวงทางหลวงพิจิตร
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 27/03/2562 19/03/2562 51960/62/243 แขวงทางหลวงพิจิตร
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/03/2562 18/03/2562 51960/62/241 แขวงทางหลวงพิจิตร
239 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.๖๗+๙๔๗ - กม.๘๐+๐๐๐ , ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.๘๐+๐๐๐ - กม.๘๕+๓๘๕ 10/04/2562 10/04/2562 พจ./26/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 18/03/2562 51960/62/239 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 226 ถึง 240 จาก 329 รายการ