f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 51960/62/424 แขวงทางหลวงพิจิตร
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 51960/62/423 แขวงทางหลวงพิจิตร
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 4 รายการ 05/08/2562 51945/62/420 แขวงทางหลวงพิจิตร
229 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/08/2562 51935/62/416 แขวงทางหลวงพิจิตร
230 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 และทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0101 02/08/2562 519/-/62/413 แขวงทางหลวงพิจิตร
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/08/2562 51960/62/412 แขวงทางหลวงพิจิตร
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/08/2562 51960/62/414 แขวงทางหลวงพิจิตร
233 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/411 แขวงทางหลวงพิจิตร
234 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/410 แขวงทางหลวงพิจิตร
235 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/408 แขวงทางหลวงพิจิตร
236 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/405 แขวงทางหลวงพิจิตร
237 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 51935/62/400 แขวงทางหลวงพิจิตร
238 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/409 แขวงทางหลวงพิจิตร
239 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/408 แขวงทางหลวงพิจิตร
240 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 51935/62/407 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 226 ถึง 240 จาก 440 รายการ