f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 51935/62/332 แขวงทางหลวงพิจิตร
362 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 51935/62/331 แขวงทางหลวงพิจิตร
363 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 51935/62/330 แขวงทางหลวงพิจิตร
364 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 51935/62/329 แขวงทางหลวงพิจิตร
365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 51960/62/327 แขวงทางหลวงพิจิตร
366 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/05/2562 51935/62/325 แขวงทางหลวงพิจิตร
367 51960/62/319 16/05/2562 51960/62/319 แขวงทางหลวงพิจิตร
368 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 16/05/2562 51985/62/317 แขวงทางหลวงพิจิตร
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 51960/62/315 แขวงทางหลวงพิจิตร
370 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 18/04/2562 51940/62/303 แขวงทางหลวงพิจิตร
371 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายกา 11/04/2562 51945/62/302 แขวงทางหลวงพิจิตร
372 งานจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 17/05/2562 519/-/62/323 แขวงทางหลวงพิจิตร
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/04/2562 51960/62/288 แขวงทางหลวงพิจิตร
374 ซื้อน้ำมันดีเซล (พร้อมค่าขนส่ง) จำนวน 1 รายการ 10/04/2562 51935/62/286 แขวงทางหลวงพิจิตร
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/04/2562 51960/62/283 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 361 ถึง 375 จาก 493 รายการ