f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.72+000 - กม.80+000 (เป็นตอนๆ) 06/08/2563 519/-/63/357 แขวงทางหลวงพิจิตร
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 03/08/2563 51945/63/355 แขวงทางหลวงพิจิตร
33 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 51960/63/354 แขวงทางหลวงพิจิตร
34 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 51960/63/352 แขวงทางหลวงพิจิตร
35 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 51985/63/351 แขวงทางหลวงพิจิตร
36 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 51960/63/353 แขวงทางหลวงพิจิตร
37 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/07/2563 519/70/63/349 แขวงทางหลวงพิจิตร
38 ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 519/60/63/340 แขวงทางหลวงพิจิตร
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 51960/63/347 แขวงทางหลวงพิจิตร
40 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 09/07/2563 51985/63/342 แขวงทางหลวงพิจิตร
41 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 51985/63/346 แขวงทางหลวงพิจิตร
42 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 13/07/2563 51985/63/344 แขวงทางหลวงพิจิตร
43 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 51960/63/341 แขวงทางหลวงพิจิตร
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/338 แขวงทางหลวงพิจิตร
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 51935/63/337 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 493 รายการ