f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 113 ทางหลวงหมายเลข 115 ทางหลวงหมายเลข 115 ทางหลวงหมายเลข 117 ทางหลวงหมายเลข 117 25/03/2563 พจ./6/2563 ลว.15 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 09/03/2563 51985/63/192 แขวงทางหลวงพิจิตร
33 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/03/2563 519/-/63/187 แขวงทางหลวงพิจิตร
34 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.88+900 - กม.99+300 LT. 07/04/2563 พจ./18/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
35 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม74+535 - กม.77+050 LT. 09/04/2563 พจ./8/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
36 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ระหว่าง กม.51+075 - กม.52+440 LT. 09/04/2563 พจ./12/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
37 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.2+025 - กม.4+650 09/04/2563 พจ./16/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
38 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอนควบคุม 0200 ตอน เนินมะกอก - บางมูลนาก ระหว่าง กม.16+400 - กม.17+280 07/04/2563 พจ./9/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
39 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0203 ตอน ฆะมัง - พิจิตร ระหว่าง กม.101+045 - กม.102+309 09/04/2563 พจ./19/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
40 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.59+250 - กม.60+356 ประมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 พจ./14/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
41 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.73+475 - กม.74+135 09/04/2563 พจ./21/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
42 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.84+500 - กม.85+745 RT. 09/04/2563 พจ./20/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
43 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 09/04/2563 พจ./15/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
44 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดง - ยางวสามต้น ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+960 07/04/2563 พจ./17/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
45 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิคร ระหว่าง กม.0+940 - กม.2+200 07/04/2563 พจ./13/2563 ลว.22 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 440 รายการ