f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 27/11/2562 15/11/2562 51945/63/73 แขวงทางหลวงพิจิตร
32 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 15/11/2562 519/-/63/72 แขวงทางหลวงพิจิตร
33 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 15/11/2562 519/-/63/72 แขวงทางหลวงพิจิตร
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 27/11/2562 15/11/2562 51960/63/71 แขวงทางหลวงพิจิตร
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 15/11/2562 51960/63/70 แขวงทางหลวงพิจิตร
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 15/11/2562 51960/63/69 แขวงทางหลวงพิจิตร
37 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 27 รายการ 27/11/2562 15/11/2562 51985/63/68 แขวงทางหลวงพิจิตร
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 26/11/2562 14/11/2562 51960/63/67 แขวงทางหลวงพิจิตร
39 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 ลูก 26/11/2562 14/11/2562 519/-/63/64 แขวงทางหลวงพิจิตร
40 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 14/11/2562 51985/63/62 แขวงทางหลวงพิจิตร
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 14/11/2562 51945/63/61 แขวงทางหลวงพิจิตร
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 26/11/2562 13/11/2562 51960/63/60 แขวงทางหลวงพิจิตร
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 13/11/2562 51945/63/59 แขวงทางหลวงพิจิตร
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/11/2562 13/11/2562 51960/63/58 แขวงทางหลวงพิจิตร
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 13/11/2562 51960/63/57 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 329 รายการ