f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 11,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (หมวดพิจิตร) จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 5,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/07/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/07/2562 8,637.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงพิจิตร 51960/62/395 30/07/2562 13,063.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.39+004 30/07/2562 99,673.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/07/2562 24,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงพิจิตร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0101 ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0101 และทางหลวงหมายเลข 1374 ตอนควบคุม 0101 25/07/2562 99,373.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงพิจิตร - 01/07/2562 2,963,214.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 473 รายการ