f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 75 แอมป์ 05/03/2562 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 04/03/2562 60,826.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 04/03/2562 94,021.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 04/03/2562 85,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแผ่นสะท้อนแสง Engineer สีส้ม จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 203,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 300 ลิตร 01/03/2562 8,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงวชิรบารมี) จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 82,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 347 รายการ